تبلیغات
ایران بیتومین - روند تولید كاشی
 
چهارشنبه 25 اردیبهشت 1392 :: نویسنده : حامد ملکی

روند تولید كاشی

  روند تولید كاشی در شركت صنایع كاشی و سرامیك سینا (سهامی عام) در 17 مرحله انجام می‌گیرد كه در عین انجام این مراحل ، واحدهای جانبی مانند شابلون‌سازی ، طراحی ، آزمایشگاه و كنترل كیفی نیز در این روند دخیل می‌باشند .

17 مرحله فوق‌الذكر شامل سنگ‌شكن ، توزین ، آسیاب مواد اولیه و تهیه دوغاب اولیه ، ذخیره‌سازی و هموژنیزاسیون دوغاب بدنه ، الك كردن دوغاب ، ذخیره‌سازی دوغاب در حوضچه اسپری درایر ذخیره گرانول ، انتقال و الك كردن گرانول ، فرم دهی ، خشك كردن افقی ، پخت بیسكوییت ، انتقال كاشی به خطوط لعاب ، لعاب‌سازی و لعاب‌زنی ، انتقال كاشی به كوره پخت لعاب ، پخت لعاب و درجه‌بندی و بسته‌بندی می‌باشند .

مرحله اول : سنگ شكن

با توجه به این كه اندازه دانه‌بندی خاك مواد اولیه مورد نیاز طبق فرمولاسیون ارائه شده توسط آزمایشگاه ماكزیمم باید 3 میلی متر باشد . لذا خاك مواد اولیه قبل از ورود به كارخانه توسط سنگ شكن به دانه‌بندی مورد نظر تبدیل شده و سپس به كارخانه حمل می‌گردد .

مرحله دوم : توزین

خاكهای مواد اولیه مطابق با فرمولاسیون ، توسط لودر به 2 دستگاه باكس فیدر 10 تن و 20 تن منتقل می‌شوند تا عمل توزین توسط این دو دستگاه ، منطبق با اوزان خواسته شده در فرمولاسیون انجام پذیرد .

مرحله سوم : آسیاب مواد اولیه و تهیه دوغاب بدنه

خاكهای توزین شده از باكس فیدر به 10 عدد بالمیل 34000 لیتری منتقل می‌شوند تا با رعایت نسبت اختلاط در فرمولاسیون ، خاكها با آب مخلوط شده و دوغاب حاصل توسط چرخش بالمیل به دانسیته خواسته شده در فرمولاسیون برسد .

مرحله چهارم : ذخیره سازی و هموژنیزاسیون دوغاب بدنه

دوغاب بدنه پس از حصول اطمینان از تطابق دانسیته آن با خواسته‌های آزمایشگاه به مخازن زیرزمینی ذخیره دوغاب بدنه منتقل می‌شود تا ضمن ذخیره‌سازی ، دوغاب توسط همزنهای مخازن هموژنیزه شود .

مرحله پنجم : الك كردن دوغاب

دوغاب هموژنیزه به منظور زبره گیری ، از چهار دستگاه الك ویبره عبور داده شده و به حوضچه‌های اسپری درایر منتقل می‌شوند .

مرحله ششم : ذخیره‌سازی دوغاب در حوضچه‌های اسپری درایر

دوغاب الك شده به منظور انتقال به اسپری درایر در حوضچه‌های اسپری درایر نگهداری می‌شوند تا ضمن حفظ هموژنیزاسیون توسط همزنهای دوغاب ، جهت پمپاژ به اسپری درایر آماده باشند .

مرحله هفتم : اسپری درایر

دوغاب آماده شده توسط 3 عدد پمپ پیستونی سرامیكی هیدرولیكی به ظرفیت ۱۳۰۰۰ لیتر بر ساعت به دستگاه اسپری درایر با قدرت تبخیر ۸۰۰۰ لیتر بر ساعت در ارتفاع 19 متر پمپاژ می‌شوند تا دوغاب توسط حداكثر 40 نازل به درون دستگاه اسپری شده و با توان حرارتی ۷۰۰۰۰۰۰ كیلو كالری بر ساعت تبدیل به گرانولی با %5 رطوبت می‌شوند .

مرحله هشتم : ذخیره گرانول

گرانول حاصل توسط نوار نقاله و الواتر به هفت سیلوی ذخیره گرانول به ظرفیت هر كدام 120 تن انتقال می‌باید .

مرحله نهم : انتقال و الك كردن گرانول

گرانول ذخیره شده توسط الواتر و نوار نقاله پس از عبور از الكهای تعبیه شده به شوتهای پرس منتقل می‌شود .

مرحله دهم : فرم دهی

گرانول الك شده به منظور فرم گیری گرانول به ایعاد و استحكام مورد نظر آزمایشگاه به 6 دستگاه پرس هیدرولیك 980 تن منتقل می‌شوند كه 2 دستگاه آن همواره به صورت رزرو جهت تسهیل و تسریع در عملیات تعویض قالب و نگهداری و تعمیرات مورد استفاده قرار می‌گیرد .

مرحله یازدهم : خشك كن افقی

گرانول فرم گرفته كه اصطلاحا بیسكوییت خام نامیده می‌شود توسط نوار نقاله به 2 دستگاه خشك كن افقی 2 طبقه رولری به طول هر كدام 8/16 متر با توان حرارتی 000 800 كیلو كالری بر ساعت منتقل می‌شوند تا با دمای كار حدود 300 درجه سانتیگراد طبق فرمولاسیون خشك شوند .

مرحله دوازدهم : پخت بیسكوییت

بیسكوییت‌های خشك شده بلافاصله پس از خروج از خشك كن‌های افقی به 2 دستگاه كوره بیسكوییت 2 طبقه رولری به طول هر كدام 8/79 متر و عرض 07/2 متر با توان انتقال حرارتی 520 كبلو كالری بر كیلوگرم و ماكزیمم دمای 1350 درجه سانتیگراد وارد می‌شوند تا با دمای كار حدود 140 1 درجه سانتیگراد و سیكل پخت حدود 50 دقیقه بر حسب فرمولاسیون داده شده پخته شوند .

مرحله سیزدهم : انتقال كاشی به خطوط لعاب

بیسكوییت‌های پخته شده پس از خروج از كوره به وسیله دستگاه‌های آنلودینگ از روی نوار نقاله به واگنهای رولری با ظرفیت حدود 80 متر مربع منتقل می‌شوند تا توسط دستگاه كاملا اتوماتیك ترنسفر كار به خطوط پوشر هیدرولیكی (انتقال واگن) انتقال یابند تا خطوط پوشرواگنهای پر را به ابتدای خطوط لعاب هدایت كند .

مرحله چهاردهم : لعاب سازی و لعاب زنی

لعاب وانگوب در واحدی به نام واحد لعاب سازی تهیه می‌شوند . مواد اولیه لعاب و همچنین انگوب طبق فرمولاسیون در بالمیل جداگانه‌ای با رعایت نسبت اختلاط با آب در 5 بالمیل 5000 لیتری و 4 بالمیل 2000 لیتری و پس از حصول اطمینان از تطابق دانسیته آنها با فرمولاسیون ، به 20 مخزن فلزی مجهز به همزن منتقل می‌شوند تا در زمان مناسب به خطوط لعاب منتقل شوند . لازم به ذكر است رنگ مورد نظر طبق فرمولاسیون در بالمیل 500 لیتری و 2 دستگاه ریفاینر در این واحد تهیه می‌شوند . لعاب ساخته شده از مخازن میكسردار كه اصطلاحا بلانجر نامیده می‌شوند . توسط پمپهای دیافراگمی 2 به شش خط لعاب به طول هر كدام حدود 80 متر و هر یك مجهز به دستگاه تست فشاری ، بغل‌ساب بیسكوئیت ، دستگاه دوبل دیسك جهت پاشش‌انگوب یا لعاب روی سطح كاشی ، دستگاه آبشار بل جهت ریزش لعاب به روی سطح كاشی ، دستگاه پاشش چسب ، دستگاه ذخیره عمودی كاشی ، 3 دستگاه چاپ سیلك با كانوایربلت و دو دستگاه چاپ روتری منتقل می‌شوند .

بیسكوئیت‌های پخته شده پس از عبور از خطوط لعاب ، دارای لعاب ، طرح و رنگ مورد نظر می‌شوند و توسط 6 دستگاه لودینگ به واگنهای رولری شارژ می‌شوند .

مرحله پانزدهم : انتقال كاشی به كوره‌های لعاب

واگنهای پرشده از بیسكوئیت‌های لعاب‌خورده توسط دستگاه ترنسفركار به خطوط پوشر حد فاصل خطوط لعاب و كوره‌های لعاب انتقال می‌یابند تا توسط این دستگاه واگنها به ابتدای كوره‌های لعاب هدایت شوند .

مرحله شانزدهم : پخت لعاب

بیسكوئیت‌های لعاب‌خورده توسط 4 دستگاه آنلودینگ از واگنها به روی كانوایرهای منتهی به 2 دستگاه كوره لعاب رولری 2 طبقه به طول هر كدام 6/75 متر و عرض 07/2 متر با توان انتقال حرارتی 320 كیلوكالری بر كیلوگرم و ماكزیمم دمای 1350 درجه سانتی‌گراد منتقل می‌شوند تا در كوره‌ها با دمای كار حدود 1050 درجه سانتیگراد سیكل پخت حدود 50 دقیقه طبق فرمولاسیون پخته شوند .

مرحله هفدهم : درجه‌بندی و بسته‌بندی

كاشی‌های پخته‌شده توسط كانوایر از كوره‌های لعاب به دو دستگاه سورت و بسته‌بندی چشمی و مكانیزه كامپیوتری با قابلیت درجه‌بندی با رنجهای متعدد و 3 كاناله منتقل شده كه پس از درجه‌بندی و بسته‌بندی ، كارتن‌های حاوی كاشی سورت شده ، توسط دستگاه شیرینگ ، شیرینگ می‌شود و آماده بارگیری به انبار محصول می‌گردند

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


سه شنبه 15 اسفند 1396 20:36
وبلاگ شیرین! من آن را در حالی که در حال دیدن سایت یاهو یافتم
اخبار. آیا شما هر گونه پیشنهاد در مورد نحوه ثبت نام در یاهو دارید
اخبار؟ من برای مدتی تلاش کرده ام اما هرگز به نظر نمی رسد که آنجا بمانم!
متشکرم
پنجشنبه 10 اسفند 1396 18:01
من دیگر مطمئن نیستم که شما اطلاعات خود را دریافت می کنید، اما موضوع خوبی است.

من باید وقت بیشتری را صرف تحصیل یا بیشتر بدانم.
با تشکر از شما برای اطلاعات فوق العاده ای که من در جستجوی این اطلاعات برای ماموریتم بودم.
دوشنبه 2 بهمن 1396 19:55
خیلی باحال! برخی از نکات بسیار معتبر! من قدردانی میکنم که شما این پست را بنویسید و بقیه سایت واقعا
خوب
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 13:16
Hi i am kavin, its my first occasion to commenting
anywhere, when i read this article i thought i could also make comment
due to this sensible post.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


ایران بیتومین
استخراج ، بهره برداری،خرید و فروش بیتومین(قیر طبیعی)
درباره وبلاگ

اکتشاف و استخراج معادن بیتومین(قیر طبیعی)
مشارکت و سرمایه گذاری در بهره برداری از معادن بیتومین
فروش مستقیم بیتومین بصورت کلوخه و پودر با اش های مختلف و با مش درخواستی
همکاری باصادرکنندگان بیتومین جهت ارسال بار و پذیرش نماینگی جهت خرید مداوم در تناژ بالا
خرید مستقیم و بدون واسطه قیر طبیعی از معادن بصورت ماهیانه
خرید مستقیم بیتومین از معادن کرمانشاه و لرستان
همراه: 09184694792
hamedmaleki1361@yahoo.com

مدیر وبلاگ : حامد ملکی
نویسندگان
نظرسنجی
نظر شما در باره مطالب این وبلاگ...؟آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :