تبلیغات
ایران بیتومین - عوامل تولید در یک کارخانه کاشی عبارت است از:
 

عوامل تولید در یک کارخانه کاشی عبارت است از:

1.      ماشین آلات

2.      مواذ اولیه

3.      منابع انسانی

هر یک از فاکتورهای فوق به نوبه خود برای تولید در این صنعت بسیار مهم بوده و از ترکیب مناسب آنها می توان تولیدی موفق ایجاد نمود.

تقسیم بندی یک کارخانه کاشی:

1.      واحد تهییه مواد شامل : سنگ شکن ها و الک  ها، آسیاب ها، اسپری درایر و سیلوها

2.      واحد فرم دهی شامل : پرس ها و خشک کن ها

3.      واحد لعاب و دکوراسیون شامل : خطوط لعاب و تهیه لعاب

4.      واحد پخت : شامل کوره ها

5.      واحد درجه و بسته بندی

 

1.      واحد تهبه مواد:

خردایش:

شامل عملیاتی است که مواد را از ابعاد طبیعی به اندازه های مورد نظر برساند.

از سنگ شکن ها برای تبدیل قطعات بزرگ به کلوخه های ریزتر، شروع و با تولید پودر در اسپری درایر خاتمه می یابد.

این عمل به منظور افزایش سطح مخصوصی است که به مخلوط مواد یکنواختی زیادی بدهد و به این ترتیب در موقع پخت واکنش های شیمیایی را سریع تر نماید.

خصوصیات جامدات جهت خردایش :

مواد جامد دارای یک سری خصوصیاتی هستند که بر روی راندمان خردایش و سایش اثر می گذارند که مهم ترین آنها عبارتند از:

1.      ابعاد خطی قطعاتی که جهت خردایش معرفی می گردند مثل قطر قطعه در حالتی که کروی باشند و یا طول قطعه مکعبی شکل باشد. ولی معمولا" رسها به شکل کلوخه های 20-10 سانتی متری می باشد.

2.      ابعاد سطح خارجی قطعات مواد که در صورت داشتن شکل خاص هندسی قابل محاسبه بوده و یا حتی فرم های غیر معمول داشته باشد قابل اندازه گیری است. رسهای تجمع یافته اغلب به شکل گرد یا ورقه ورقه بوده که نوع دوم آن بسیار سخت است.

3.      Hardness (سختی): این موضوع یکی از مهم ترین پارامتر ها در انجام خردایش است که لازم است موارد زیر در مورد ماده اولیه شناخته شود.
- مقاومت تراکم که به خصوص در روش آسیاب خشک بسیار مهم است.
- مقاومت در برخورد که در آسیاب خشک در مورد رس ها و در آسیاب تر در مورد مواد سخت پیش می آید.

4.      ساختمان داخلی مواد که ممکن است فشرده یا نا متجانس باشند

5.      دانسیته اگر چه فاکتور مهمی نیست ،ولی درهنگام انتقال مخلوط های طبیعی یا مخلوط های دستی که موادی با خواص مینرالوژی مختلف با هم مخلوط می شوند ، در اثر اختلاف در دانسیته از یکدیگر جدا می شوند.

 

دانسیته (وزن مخصوص) مواد مختلف:

مواد

دانسیته

واحد

رس ها (clay)

2.5_2.8

gr/cm3

کوارتز (Quartz)

2.65

gr/cm3

فلدسپار(Feldspar)

2.53_2.67

gr/cm3

کلیسیت(Calcite)

2.75

gr/cm3

دولومیت(dolomite)

2.95

gr/cm3

 

6. رطوبت و خواص هیگروسکوپیک
که هر دوی آنها باعث کاهش در راندمان سایش می شوند. هر چه رطوبت افزایش یابد ظرفیت سایش پایین تر می آید

 

 

برای اجرای عمل آماده سازی عملیات سایش به شرح زیر می باشد:

1.      Crushing  (خردایش):

 

ابعاد ورودی

ابعاد خروجی

خردایش ابتدایی

20_30   cm

100  mm

خردایش ثانویه

100   mm

3_10  mm

 

که خردایش ابتدایی توسط سنگ شکن های فکی و خردایش ثانویه توسط سنگ شکن های چکشی ، مخروطی و یا آونگی صورت می گیرد

2.      Abrasion (سایش):
در این قسمت ابتدا ذرات در سایش اولیه به ابعاد حدود 0.5 میلی متر و سپس در سایش ثانویه به اندازه 20_100 میکرون و در مرحله میکرو نیزه شدن به ابعاد کمتر از 50 میکرون می رسد.
عمل سایش می تواند به صورت خشک یا تر انجام گیرد.
1. در روش سایش خشک حداکثر تعداد مواد 2_3 عدد بوده که لزوما" باید از لحاظ شیمیایی و فیزیکی (مانند سختی و...) با یکدیگر مشابه باشند و معمولا" برای سیستم دو پخت که تولید کاشی دیواری می نماید به کار می رود ولی در هر صورت مواد نمی توانند کاملا" با یکدیگر تشکیل مخلوط همگن را بدهند.
در این حالت به کار بردن مواد سخت مثل کوارتز و دولومیت و کلسیت و مشابه آنها بسیار محدود بوده و بهتر است به کار نرود.
2. در روش سایش تر
(WET GRINDING) می تواند با مخلوط مواد سخت و نرم توأما" انجام گیرد به این معنا که مواد می تواند به لحاظ سختی دانسیته و ابعاد مختلف بوده و با یکدیگر یک جا ساییده شود در این روش میتوان ناخالصی های موجود در رس ها را نیز با الک نمودن پس از سایش جدا نمود که این ناخالصی ها می تواند مشکلاتی در هنگام پخت ایجاد نمایند که این عمل در روش خشک امکان پذیر نیست.
در نهایت روش تر می تواند برای محصولات زجاجی که جذب آب آنها بسیار پایین باشد به کار رفته و در کوره های سریع پخته شوند. در این روش راحت تر میتوان ترکیب مواد را تصحیح نموده و پودری از آنها در اسپری درایر تولید کرد که بسیار روان و جاری بوده و این سیالیت پودر باعث راحت پر کردن قالب های پرس می شود.

همان طور که گفته شد هیچ گونه رقابتی بین دو حالت فوق وجود ندارد و روش خشک محدود به یک سیستم تولید می گردد در این جا به ارائه روش خشک به علت استفاده از روش تر نمی پردازیم.


روش آسیاب تر WET GRINDING  

همان طور که قبلا" گفته شد در این روش نه تنها می توانیم مواد را تا هر حدی که بخواهیم نرم تر نموده و تا چند میکرون اندازه مواد را تقلیل دهیم ،بلکه در این روش به لحاظ همگن بودن مواد به نتایج بسیار خوبی خواهیم رسید.

در روش آسیاب تر ،از آسیاب های گلوله ای با بالمیل ها استفاده میشود ،که خود این روش به دو راه BATCH( بچ) یا مرحله ای و مداوم  ( CONTINUSE)انجام می پذیرد.

ابتدا روش بچ را مورد مطالعه قرار میدهیم :

در این روش سه عمل زیر انجام میگیرد:

 

1.      شارژ مواد و روان کننده و آب به آسیاب

2.      سایش

3.      تخلیه دوغاب (Slip)

برای اتخاذ نتیجه خوب از این عمل ،عوامل زیر دخالت دارند:

سرعت گردش آسیاب:

(m/s)                                                                                                                                                

       که در آن  =v سرعت خطی ،  =D قطر آسیاب ،=n  تعداد دور در دقیقه میباشد.

     سرعت آسیاب باعث ایجاد نیروی گریز از مرکز در گلوله ها ی بالمیل می گردد.این نیرو ،گلوله ای به جرم m را تحت زاویه α نسبت به خط افق را بلند نموده و در این نقطه نیروی ثقل برابر نیروی گریز از مرکز در جهت مخالف میگردد.

                                                                                                                                                                      

این تساوی نشان میدهد که زاویه α به جرم گلوله بستگی نداشته و فقط به سرعت گردش آسیاب بستگی دارد.

اگر گلوله از این زاویه فراتر رود ،سقوط می نماید، زیرا در این حالت نیروی ثقل از نیروی گریز ازمرکز بیشتر میشود.در این حالت گلوله به آسیاب برگشته و پس از طی یک منحنی سهمی و غلت خوردن روی گلوله های دیگر ،مجددا" به حالت پرتاب در میآید.

زاویه β که در آن زاویه ،گلوله پرتاب میشود ،به زاویه پرتاب معروف است.

در این سیکل گردش گلوله ها عمل سایش و خردایش توأما" انجام میگیرد باعث نرم شدن مواد میگردند.تجربه نشان داده است که بهترین حالت برخاست گلوله ها تحت زاویه β=45-60  می باشد ،زیرا در این حالت گلوله ها پس از پرتاب مجددا" روی هم ساییده شده و سپس دوباره پرتاب می گردند که باعث بهترین راندمان آسیاب می شود.

اگر زاویه پرتاب بیشتر گردد به تدریج گلوله ها به دیواره آسیاب چسپیده و عمل سایش کمتر و کمتر  صورت میگیرد و در نهایت اگر سرعت بالمیل خیلی زیاد گردد ،یعنی نیروی گریز از مرکز خیلی بیشتر از نیروی ثقل گردد ، گلوله ها کاملا" به دیواره چسپیده و عمل سایش متوقف میگردد.

                                                          

                         

                                                            فرم دهی

فرم دهی در این صنعت توسط دستگاه پرس انجام میگیرد. این دستگاه طی زمانهای مختلف از حالت مکانیکی اولیه به پرس های مدرن هیدرولیکی امروزی تبدیل شده اند.

اساسا" پرس نمودن شامل مراحل زیر میباشد:

1.      فرم دادن کاشی به منظور دادن شکل هندسی به آن

2.      فشردگی پودر برای ایجاد خصوصیات مکانیکی خواسته شده

3.      سنگین نمودن پودر به منظور محدود نمودن بین اجزای مواد پرس شونده

در مقایسه با سایر روش های فرم دادن ، مثل اکستروژن ،ریخته گری و غیره ....پرس نمودن مزیت های بسیار خوبی را داراست که از آن جمله اند :

1.      تولید بیشتر

2.      تکرار پارامتر های ابعادی بسیار عالی

3.      خشک شدن آسان قطعات پرس شده

4.      انقباض محدود در طی خشک شدن و پختن

پودری که پرس می گرددد معمولا" حاوی مقداری رطوبت است که باعث چسپندگی بین ذرات هنگام پرس شدن میشود.

در روش پرس تر مخلوط مواد حاوی20  الی 25 % رطوبت بوده و معمولا" این حالت از روش اکستروژن استفاده می گردد که خمیر تولید شده با فشار از قالب های فولادی به شکل خواسته شده می باشند ،عبور داده و سپس به قطعات خواسته شده بریده میگردند.

در روش غیر خشک، پودر دارای 10 الی 15 درصد رطوبت می باشد ولی در روش خشک معمولا" مقدار رطوبت از 3 الی 7 درصد متغیر است.

در پرس هیدرولیک نیرو به وسیله سیالی از روغن که به داخل سیلندر رانده می شود تولید می گردد.

F= S x P

F: نیروی فرم دهی به کیلو گرم (Kg)

S: سطح تحت فشار (cm2)

P: فشار روغن (Kg/cm2)

 

    

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 25 اردیبهشت 1392 19:00
خودتان ارسال ایمیل انبوه کنید برای سایتتان http://e-saman.ir/product/1.html
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


ایران بیتومین
استخراج ، بهره برداری،خرید و فروش بیتومین(قیر طبیعی)
درباره وبلاگ

اکتشاف و استخراج معادن بیتومین(قیر طبیعی)
مشارکت و سرمایه گذاری در بهره برداری از معادن بیتومین
فروش مستقیم بیتومین بصورت کلوخه و پودر با اش های مختلف و با مش درخواستی
همکاری باصادرکنندگان بیتومین جهت ارسال بار و پذیرش نماینگی جهت خرید مداوم در تناژ بالا
خرید مستقیم و بدون واسطه قیر طبیعی از معادن بصورت ماهیانه
خرید مستقیم بیتومین از معادن کرمانشاه و لرستان
همراه: 09184694792
hamedmaleki1361@yahoo.com

مدیر وبلاگ : حامد ملکی
نویسندگان
نظرسنجی
نظر شما در باره مطالب این وبلاگ...؟آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :